Om Jobbmestring

Målet til JOBBMESTRING er å styrke bedriftens evne til å legge til rette for de gode prestasjonene. JOBBMESTRING ønsker å utvikle den enkelte ansattes mulighet til å møte de forventninger og krav som bedriften stiller. Fokus rettes mot individene i organisasjonen, og på hva som kan skape økt trivsel og arbeidsglede. Økt trivsel og arbeidsglede bidrar til bedre prestasjoner og resultater!

JOBBMESTRING drives av psykolog Tom Henning Øvrebø. Han er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Forsket på stress og mestring av stress I arbeidslivet, samt motivasjon og trivsel. Tilleggsutdanning i kognitiv terapi og veiledning. Jobber også som psykolog ved Olympiatoppen.