Tjenester

JOBBMESTRING tilbyr kurs, foredrag og individuell bistand etter ønske!

Individ:
Prestasjonsforbedring
Kommunikasjon
Karriereveiledning
Stressmestring
Utbrenthet
Angst
Depresjon
Krisepsykologisk bistand

Organisasjon:
Psykososialt arbeidsmiljø
Konflikthåndtering
Omstillinger/endringsprosesser
Samarbeid/teamarbeid
Kommunikasjon
Prestasjonsforbedring